Vanredno stanje

April 24, 2020 news

Za vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Advokatska kancelarija Đurić neće raditi sa strankama.